We staan er in de praktijk vaak vandaag de dag nog altijd zeer weinig bij stil dat er in onze woning op tal van verschillende vlakken vocht kan ontstaan. Dat is natuurlijk een zeer belangrijk punt om aandacht aan te besteden. Niet alleen kan het aanwezige vocht namelijk zorgen voor schade aan onze woning, bovendien is het ook mogelijk dat de isolatie in het dak er negatief door wordt beïnvloed. Omwille van deze redenen kan het een aanrader zijn om te overwegen om gebruik te gaan maken van een zogenaamde dampopen folie. Ben jij ook benieuwd wat je nu precies van deze folie kan verwachten en waarom het gebruik ervan zo belangrijk is? Blijf dan zeker verder lezen! 

Wat doet een dampopen folie?

Het is van belang om er rekening mee te houden dat vocht op verschillende manieren werkt. Het kan zich vanuit de woning manifesteren, maar daarnaast is het eveneens een mogelijkheid dat het vocht van buitenaf doordringt tot in de constructie evenals in de isolatielaag. Voor een dampopen folie geldt dat ze ervoor zorgt dat vocht dat zich in de woning bevindt over de mogelijkheid beschikt om zich een weg naar buiten te banen. Dat voorkomt dat het vocht zich weet te manifesteren in de isolatielaag evenals in de constructie waardoor er schade kan ontstaan. 

Wat maakt het gebruik ervan zo belangrijk? 

In het verleden was het gebruik van dampopen folie heel wat minder belangrijk. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag wat er is veranderd. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Vroeger was het namelijk zo dat ervoor werd gekozen om woningen slechts in beperkte te isoleren. Dat was het gevolg van het feit dat de energiekosten een aanzienlijk stuk lager waren gelegen dan tegenwoordig het geval is. Bovendien is het eveneens zo dat je er rekening mee moet houden dat ook het milieuaspect een behoorlijk stuk minder speelde dan tegenwoordig het geval is. Mede omwille van een aanzienlijk beperktere isolatie was het dan ook zo dat de toepassing van een dampopen folie echt veel minder een must was dan tegenwoordig het geval is. Dat maakt uiteraard een wereld van verschil. 

Wat moet je weten over het toepassen van deze folie?

Ben je van plan om gebruik te gaan maken van een dampopen folie? In dat geval dien je er rekening mee te houden dat deze hoofdzakelijk wordt toegepast in daken en gevels. Voor dit type folie geldt bovendien dat ze moet worden aangebracht aan de koude kant. Wanneer je ze gaat plaatsen in een dak bevindt de koude kant zich tussen de dakbedekking enerzijds en het isolatiemateriaal anderzijds. Is er sprake van een situatie waarin je ze in een gevel gaat plaatsen? In dat geval wordt ze op het isolatiemateriaal aangebracht. Let op, er dient in deze situatie nog een luchtspouw over te worden gelaten van zo’n 20mm. Deze dient zich te bevinden tussen de folie en de buitenmuur. In ieder geval, ben jij ook van plan om jouw huis op de meest optimale wijze te gaan isoleren? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het gebruik van een zogenaamde dampopen folie meer dan een aanrader is.

Ook voor dampremmende folie is het een goed idee om online te bestellen.

Waarom gebruikmaken van dampopen folie?